Όλγα Μούσιου-Μυλωνά

Προσωπική ιστοσελίδα

Facebook Twitter RSS Feed 
Οι πολιτικές εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Ολγα Μουσιου   
Πέμπτη, 19 Αύγουστος 2010 15:44

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο «2ος Καποδίστριας» και το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας

για τον έλεγχο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού


 

 

Όλγα Μούσιου-Μυλωνά,
Συντονίστρια Συμβουλίου Επιμόρφωσης
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Φλώρινας

 


Ενώ, όπως όλα δείχνουν, βρισκόμαστε μπροστά στη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση με «2ου Καποδίστρια», είμαστε αντιμέτωποι με το πρωτοφανές φαινόμενο η Κυβέρνηση της ΝΔ να μην έχει διατυπώσει οποιαδήποτε πρόταση για το περιεχόμενο και την έκταση αυτής της Μεταρρύθμισης. Όλοι εκφράζουν άποψη, εκτός της Κυβέρνησης που «σιωπά εκκωφαντικά».
 
Είναι προφανές, και αποτελεί σαφή θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ότι κάθε μεταρρύθμιση για την Αυτοδιοίκηση είναι ατελέσφορη, αν δεν εντάσσεται σε μια συνολική διοικητική μεταρρύθμιση, δηλαδή σε μια αλλαγή που να  αφορά στο κεντρικό κράτος και τις δομές του. Στόχος του «2ου Καποδίστρια» δεν μπορεί να είναι μια απλή χωροταξική αναδιάταξη, αλλά ένα σχέδιο για τη ριζική αποκέντρωση και το μετασχηματισμό του κράτους.
 
Συγκεκριμένα, απαιτείται βαθύς μετασχηματισμός του κεντρικού κράτους, ώστε αυτό να μετατραπεί σε επιτελικό κράτος–στρατηγείο, διαχειριζόμενο κεντρικές, εθνικές πολιτικές όπως η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η δημόσια τάξη και ασφάλεια, η δικαιοσύνη, η γενική δημοσιονομική και αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.
 
Χρειάζεται, επίσης, ένα νέο αυτοδιοικητικό σύστημα, το οποίο θα απαρτίζεται από δύο ισχυρούς και ανεξάρτητους βαθμούς Αυτοδιοίκησης, δηλαδή τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Ο ισχυρός δήμος προκύπτει από την πραγματική, οικονομική του αυτοτέλεια, καθώς και την ενίσχυση των διοικητικών μηχανισμών και του θεσμικού του ρόλου. Η ενίσχυση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης διασφαλίζεται με την απευθείας εκλογή των οργάνων της, καθώς και με την ανάθεση της διαχείρισης των Περιφερειακών Προγραμμάτων.
 
Οι θέσεις αυτές είναι αποδεκτές και από τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ, που υποστήριξαν την  άποψη ότι η μεταρρύθμιση του διοικητικού συστήματος θα πρέπει να είναι προϊόν ενός μεγάλου και εξαντλητικού, θεσμικού διαλόγου και έθεσαν τις προϋποθέσεις τους.
Στο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Κυλλήνη (11/2007), στο Θεματικό Συνέδριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Αθήνα (6/2008), στο τακτικό Συνέδριο της ΕΝΑΕ στη Δράμα (2005) και στο έκτακτο Συνέδριο στην Αθήνα (5/2008) και οι δύο Ενώσεις, διατύπωσαν τη θέση ότι ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού έχει ως «αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση» την αντιμετώπιση των σημερινών, οξυμένων οικονομικών προβλημάτων των ΟΤΑ και την τήρηση των σχετικών κυβερνητικών δεσμεύσεων.
   
Συγκεκριμένα η ΚΕΔΚΕ ζήτησε ως προϋπόθεση την εκταμίευση μέχρι τέλους Αυγούστου, του ποσού των 250 εκ. €, που αποτελούν μέρος των παρακρατηθέντων πόρων του 2008, την ψήφιση διάταξης νόμου για την απόδοση στην Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού συμπληρωματικού ποσοστού 40% από τα τέλη κυκλοφορίας και την απόδοση μέρους των παρακρατηθέντων πόρων σε οκτώ δόσεις (από τον Δεκέμβριο 2008 και Ιανουάριο 2009), καθώς και κάλυψη, από το 2009, όλων των δαπανών για τις μεταφερθείσες αρμοδιότητες και τις προνοιακές δομές (Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακού Σταθμοί, Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, κ.ά.).
 
Με τις αποφάσεις των συνεδρίων της, η ΚΕΔΚΕ επιβεβαίωσε επίσης ότι για την έναρξη αυτού του διαλόγου με την Κυβέρνηση τίθενται ως βασικές προϋποθέσεις η συζήτηση για την αναδιάρθρωση της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού ως μέρος ενός συνολικού εθνικού προγράμματος μεταρρύθμισης του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και η αναδιάρθρωση της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού σύμφωνα με πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
 
Ενώ λοιπόν, η ΕΝΑΕ και η ΚΕΔΚΕ έχουν εκφράσει τις απόψεις τους, αντί για δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία της ΚΕΔΚΕ έστειλε τις προτάσεις του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για συνενώσεις των Δήμων στις ΤΕΔΚ, χωρίς να έχουν υλοποιηθεί οι προϋποθέσεις που έθεσαν τα Συνέδρια της Ένωσης.
 
Η πρόταση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης δε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας σοβαρής κριτικής, αφού δεν είναι δυνατόν μία επιστημονική επιτροπή να προτείνει την χάραξη των νέων ορίων των ΟΤΑ, όταν δε γνωρίζει ποιες αρμοδιότητες από το Κεντρικό Κράτος θα μεταφερθούν στους Δήμους, ποιες στην Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, όταν δε γνωρίζει τους πόρους, τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς κ.ά., δηλαδή δεν γνωρίζει το θεσμικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, δεν έχει γνώση των πολιτιστικών, ιστορικών, μορφολογικών, οικονομικών, κοινωνικών στοιχείων, των υποδομών της κάθε περιοχής και άλλων κριτηρίων που έχουμε θέσει. Το μόνο και αναμφισβήτητο στοιχείο που διαθέτει η επιτροπή είναι ο πληθυσμός και η έκταση του κάθε Δήμου.
 
Μείζον πολιτικό και συνταγματικό πρόβλημα δημιουργείται με τις νέες ρυθμίσεις, που εισάγονται στη λειτουργία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, Έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης κ.ά».
 
Με το αυτό το Σχέδιο Νόμου (άρθρα 8 –13), η Τοπική Αυτοδιοίκηση δέχεται ένα βαρύτατο πλήγμα. Η υπαγωγή της οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού στον έλεγχο και την εποπτεία μιας Διϋπουργικής Επιτροπής Φορέων Γενικής Κυβέρνησης καταργεί τη διοικητική αυτοτέλεια του θεσμού, επαναφέρει τον έλεγχο σκοπιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ, καθιστά την Τοπική Αυτοδιοίκηση δέσμιο των κυβερνητικών επιλογών, ενώ στην ουσία ευρίσκεται εκτός της Συνταγματικής τάξης.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αυτή, όπως περιγράφεται στο Σχέδιο Νόμου:
ü  Εγκρίνει τα επιχειρησιακά σχέδια και τα στοιχεία που της υποβάλλονται από τους ΟΤΑ.
ü  Ορίζει τα θεσμικά, οργανωτικά, λειτουργικά και διοικητικά μέτρα, καθώς και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων.
ü  Εποπτεύει τα έσοδα και τις δαπάνες των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και παρακολουθεί την πορεία και το βαθμό υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων.
ü  Καταρτίζει το τελικό Σχέδιο του Προϋπολογισμού του οικείου φορέα.
 
Προκλητική απειλή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η διάταξη του Σχεδίου Νόμου που προβλέπει τη διακοπή της κρατικής επιχορήγησης και των ποσών από τους ΚΑΠ, εφόσον οι φορείς της δεν συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις και τις κυβερνητικές εντολές. Είναι πρωτοφανής και η ρύθμιση ότι η Κυβερνητική Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη να τροποποιεί κατά την κρίση της τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ και πως οι τροποποιήσεις της αποτελούν τη βάση για το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού τους.
 
Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν ένα νέο γραφειοκρατικό και πελατειακό μηχανισμό κυβερνητικής επιβολής και ελέγχου στην οικονομική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν αποσκοπούν μόνο στον έλεγχο των πόρων και των δράσεών της. Αποτελούν τον πυρήνα μιας επικίνδυνης κυβερνητικής πολιτικής, η οποία οδηγεί στην κατάργηση των δημοκρατικών χαρακτηριστικών του θεσμού, όπως αυτά διαμορφώθηκαν ιστορικά και κατακτήθηκαν μέσα από πολλούς αγώνες.
Θα πρέπει όλες οι ΤΕΔΚ να συγκαλέσουν ειδικές συνεδριάσεις για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο Σχέδιο Νόμου και όλοι όσοι ασχολούμαστε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναδείξουμε το θέμα, γιατί είναι βαθιά αντιδημοκρατικό.
 
Η μεταρρύθμιση του κράτους και της αυτοδιοίκησης είναι ενιαία και συνολική, δεν αφορά μόνο τους φορείς της αυτοδιοίκησης και τους πολιτευόμενους, αλλά αποτελεί το κεντρικό πολιτικό ζήτημα της χώρας από την επιτυχία του οποίου θα εξαρτηθεί το μέλλον της πατρίδας μας για τα επόμενα χρόνια. Οφείλουμε όλοι να συμπράξουμε καταθέτοντας την άποψή μας και επίσης, έχουμε χρέος να προστατέψουμε την αυτοτέλεια και την αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι το βάθρο της Δημοκρατίας και ο κεντρικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας μας.

 

 

 

Όλγα Μούσιου-Μυλωνά,
Συντονίστρια Συμβουλίου Επιμόρφωσης
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Φλώρινας
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 24 Αύγουστος 2010 07:59
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Δήμος Φλώρινας Οι πολιτικές εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Διαφήμιση

Στατιστικά

Μέλη : 2
Περιεχόμενο : 166
Σύνδεσμοι : 6
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 535048