Όλγα Μούσιου-Μυλωνά

Προσωπική ιστοσελίδα

Facebook Twitter RSS Feed 
Οι νέοι θεσμοί του Καλλικράτη PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Ολγα Μουσιου   
Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2011 08:38

Οι νέοι θεσμοί του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (1ο μέρος)

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

 

Όλγα Μούσιου-Μυλωνά
Διοικήτρια Κ.Α.Α.Κ.Υ.Α.μεΑ. Καστοριάς
Επικεφαλής Ελάσσονος Μειοψηφίας Δήμου Φλώρινας

Ένας νέος θεσμός του «Καλλικράτη», που στοχεύει στην εμβάθυνση της δημοκρατίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, πρόκειται να εφαρμοστεί σύντομα σε κάθε Δήμο άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων (άρθρο 77 του Ν.3852/2010). Πρόκειται για τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, έναν θεσμό εσωτερικής διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και των Δήμων, που υιοθετείται για την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της αβελτηρίας των Δημοτικών αρχών σχετικά με θέματα των δημοτών και του Δήμου. 
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, αναλογικά με τον Συνήγορο του Πολίτη, έχει ως αποστολή τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, την επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των αιτημάτων των δημοτών, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, καθώς και τη διαμεσολάβηση για απάντηση εντός τριάντα (30) ημερών εγγράφως ή ηλεκτρονικά στα αιτήματα και τα παράπονα των πολιτών, που σε πολλές περιπτώσεις μένουν αναπάντητα για μήνες. 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Συμπαραστάτη του Δημότη είναι η εξέταση καταγγελιών για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου από θιγόμενους πολίτες και επιχειρήσεις και η διαμεσολαβητική επίλυση αυτών των διαφορών. Επίσης, ο Συμπαραστάτης του Δημότη έχει τη δυνατότητα για αυτεπάγγελτη παρέμβαση, όπου κρίνει ότι θίγονται τα συμφέροντα των Δημοτών και οφείλει να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών κατά περίσταση. Στο τέλος κάθε έτους συντάσσει Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης του έργου της Δημοτικής αρχής, που συζητείται σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και κρίνει τον ετήσιο απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του.
 Για την αποτελεσματική λειτουργία του ο Συμπαραστάτης του Δημότη υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου, που οφείλουν να του διασφαλίζουν το αναγκαίο προσωπικό και τα απαιτούμενα μέσα για την άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης, για τις δραστηριότητές του έχει οικονομική αμοιβή και «λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου», δηλαδή το 40% της αντιμισθίας του Δημάρχου ανά μήνα. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Η επιλογή του Συμπαραστάτη θα πρέπει να γίνει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, και στη διαδικασία εκλογής του απαιτείται η πλειοψηφία των 2/3 του σώματος. Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής αρχής, δηλαδή για την τρέχουσα δημοτική περίοδο ισχύει έως την 31η Αυγούστου 2014.
Σύμφωνα με τον νόμο, ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο «εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας», και δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός του Δήμου, της Περιφέρειας ή Βουλευτής. Ως προς το συγκεκριμένο αξίωμα ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 και 15 του Ν.3852/10 (δηλαδή, Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, Γενικοί Γραμματείς και υπάλληλοι των δήμων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους, στους οποίους έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, όσοι έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης, όσοι συνδέονται με το δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως, κλπ.).
Είναι σημαντικό από την πρώτη εφαρμογή του ο νέος αυτός θεσμός, που πραγματικά φιλοδοξεί να αλλάξει την καθημερινότητα του πολίτη και να αναβαθμίσει τη λειτουργία του Δήμου, να στελεχωθεί από πρόσωπα που έχουν αποδείξει ότι πραγματικά είναι σε θέση να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των πολιτών, ότι έχουν τη δύναμη και την πυγμή να συγκρουστούν με τη Δημοτική αρχή, αν χρειαστεί, και ότι μπορούν να επιταχύνουν την όλη λειτουργία των δυσλειτουργικών γραφειοκρατικών μηχανισμών που αγκυλώνουν κάθε προσπάθεια ανασυγκρότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τον ρόλο αυτόν απαιτείται εμπειρία, επικοινωνιακή ικανότητα και δεξιότητες διαπραγματευτικές. Επίσης, χρειάζονται γνώσεις, διάθεση, ακάματη εγρήγορση, αλλά κυρίως, ισχυρή προσωπικότητα και δυνατότητα να αρθεί κάποιος χωρίς λαϊκισμούς απέναντι στην «εξουσία» και να συγκρουστεί μαζί της.
Η αυτόβουλη υποψηφιότητα των Δημοτών, που έχουν την αυτοπεποίθηση ότι θα είναι κατάλληλοι για τον θεσμό αυτό, θα διευκολύνει τους Δημοτικούς Συμβούλους κάθε Δήμου να επιλέξουν έναν άξιο Δημότη ή μια άξια Δημότισσα (οι γυναίκες, άλλωστε, είναι αποδεδειγμένα ισάξιες, αν όχι και καλύτερες, των ανδρών, σε τέτοιου είδους ρόλους), που θα υπηρετήσει με συνέπεια και υπευθυνότητα τους συνδημότες του/της αναδεικνύοντας έναν τόσο φιλόδοξο και δημοκρατικό θεσμό σε όχημα μιας διαφορετικής πραγματικότητας ενός Δήμου που βρίσκεται στην υπηρεσία του πολίτη.

ΥΓ. Για το Δήμο της Φλώρινας οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, στις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας και στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας από τον κ. Αβραάμ Θεοδωρίδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, τηλέφωνο 2385351040.


Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 08 Μάρτιος 2011 08:25
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Γενικά Οι νέοι θεσμοί του Καλλικράτη
Διαφήμιση

Στατιστικά

Μέλη : 2
Περιεχόμενο : 166
Σύνδεσμοι : 6
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 510369