Όλγα Μούσιου-Μυλωνά

Προσωπική ιστοσελίδα

Facebook Twitter RSS Feed 
Οι νέοι θεσμοί του Καλλικράτη (2) PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Ολγα Μουσιου   
Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2011 11:49

Οι νέοι θεσμοί του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (2ο μέρος)

 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 

Όλγα Μούσιου-Μυλωνά
Διοικήτρια Κ.Α.Α.Κ.Υ.Α.μεΑ. Καστοριάς
Επικεφαλής Ελάσσονος Μειοψηφίας Δήμου Φλώρινας

 

Στο πλαίσιο της μεγάλης μεταρρύθμισης του κράτους με τον «Καλλικράτη» επιδιώκεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς και η ενεργή συμμετοχή τους. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010) και της εγκυκλίου 59 /2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διοίκησης στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:
  1. οι τοπικοί Εμπορικοί και Επαγγελματικοί Σύλλογοι και Οργανώσεις
  2. οι Επιστημονικοί Σύλλογοι και φορείς
  3. οι τοπικές Οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
  4. οι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
  5. οι ενώσεις και οι Σύλλογοι Γονέων
  6. οι Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι και φορείς
  7. οι Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις πολιτών
  8. άλλες Οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών
  9. εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
  10. Δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
 
Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη επιτροπή αυτή προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζεται αρμοδίως.
  
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. Επίσης, γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο, εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις για το περιεχόμενο των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ. και να διαβουλεύεται ηλεκτρονικά με τους πολίτες.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που προτείνονται για συζήτηση.
 
Αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για όσους πολίτες επιθυμούν να αποκτήσουν μια θεσμική δυνατότητα για έκφραση απόψεων, για κριτική και εποικοδομητική συμμετοχή στα αυτοδιοικητικά δρώμενα και για πιο ουσιαστική συνεισφορά στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής τους.
 
ΥΓ. Για το Δήμο της Φλώρινας οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες με έγγραφη δήλωση μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2011, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας. Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 15 Μάρτιος 2011 11:44
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Γενικά Οι νέοι θεσμοί του Καλλικράτη (2)
Διαφήμιση

Στατιστικά

Μέλη : 2
Περιεχόμενο : 166
Σύνδεσμοι : 6
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 510362