Όλγα Μούσιου-Μυλωνά

Προσωπική ιστοσελίδα

Facebook Twitter RSS Feed 
Επερωτήσεις - Τοποθετήσεις 28/02/11 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Ολγα Μουσιου   
Τρίτη, 01 Μάρτιος 2011 11:41

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Φλώρινα, 28-2-2011

 

1. ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΙΑΚΟΥ
Ο υποψήφιος για τη Δημοτική Κοινότητα Φλώρινας με το Συνδυασμό «Φλώρινα – Ισχυρός Δήμος», κ. Παντελής Σιάκος, που είχε υποβάλει ένσταση στο Διοικητική Δικαστήριο Κοζάνης κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου Φλώρινας, δικαιώθηκε και πλέον θα συμμετέχει ως μέλος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας. Χαιρετίζουμε τη δικαίωσή του, που μας δίνει τη δυνατότητα εκπροσώπησης της παράταξής μας με έναν ακόμη Σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας και θεωρούμε ότι ο κ. Σιάκος με τις επιστημονικές γνώσεις του και την τεχνοκρατική του ικανότητα θα είναι χρήσιμος στη λειτουργία του συγκεκριμένου Συμβουλίου.

2. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
Ο «πολιτικός χρόνος» του ενός μήνα, που μεσολαβεί από τη μια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως την επόμενη είναι μέγιστος. Προκύπτουν πολλά θέματα και καλό είναι να συνεδριάζουμε συχνότερα, είτε επίσημα είτε άτυπα, προκειμένου να πληροφορούμαστε, τουλάχιστον οι επικεφαλής των παρατάξεων και να θέτουμε θέματα που τα κρίνουμε ως σημαντικά. Ας καθιερωθεί μια ενδιάμεση άτυπη συνάντηση για να αποφορτίζεται η κάθε Συνεδρίαση από την πληθώρα των θεμάτων που ενδεχομένως θα προκύπτουν.
Η «απόσταση» της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου από τους Δημότες, εφόσον θα συνεδριάζουμε πλέον στο Πέρασμα, καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη για τους δημότες, και είναι αποτρεπτική η συμμετοχή τους. Νομίζω ότι θα ήταν σημαντική καινοτομία του Δήμου μας η αναμετάδοση της Συνεδρίασης στο διαδίκτυο μέσα από την ιστοσελίδα μας, όπως ήδη γίνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Με μικρού κόστους τεχνολογική υποδομή θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε το εγχείρημα και να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους συνδημότες μας να γνωρίζουν τις διαδικασίες και τις θέσεις μας.
Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πολύ καλό που υφίστανται, αλλά θα πρέπει να είναι πιο εμπεριστατωμένες από τις υπηρεσίες και, τουλάχιστον, στους επικεφαλής των παρατάξεων να υποβάλλεται πλήρης ο φάκελος των θεμάτων και οι συναφείς πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία.
Καλό είναι να δοθούν σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους οι διευθύνσεις, τα mail και τα τηλέφωνα όλων των άλλων Συμβούλων, ώστε να υπάρχει μεταξύ μας επικοινωνία και συνεννόηση, όταν χρειάζεται. Επίσης, να μας διανεμηθούν οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων.

3. Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Χαιρετίζουμε την ανταπόκριση των συμπολιτών μας στο νέο θεσμό και μάλιστα τη συμμετοχή πολλών νέων, αλλά και γυναικών. Θεωρούμε απαραίτητη την σύντομη παρουσίαση των υποψηφίων ενώπιον του εκλογικού σώματος, προκειμένου να διαμορφώσουμε πιο σαφή άποψη. Καλό θα ήταν να είχε προηγηθεί διαβούλευση δημόσια, να είχε προβλεφθεί η υποβολή των βιογραφικών των υποψηφίων στους Δημοτικούς Συμβούλους και να είχαμε καταλήξει σε έναν τρόπο διαχείρισης του θέματος, ώστε να καταλήγαμε σε μια υποψηφιότητα με κοινά αποδεκτά χαρακτηριστικά.

4. ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
Για να στηρίξουμε δυναμικά την ενδοδημοτική ανάπτυξη του Δήμου μας, πρέπει να προσδώσουμε ταυτότητα και δυνατότητες σε κάθε κοινότητα. Να δημιουργήσουμε κέντρα – πόλους σε μεγάλες κοινότητες, ενισχύοντάς τες με υπηρεσίες και θεσμικές λειτουργίες, που θα διευκολύνουν την ενδοδημοτική αποκέντρωση και θα δίνουν την αίσθηση της αυτοδιοικητικής μέριμνας σε κάθε γωνιά του Δήμου μας.
Προτείνουμε να οργανωθεί σε κάθε κοινότητα Γραφείο με ηλεκτρονικό υπολογιστή και να τοιχοκολλούνται οι ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Δήμου, ώστε να ενημερώνονται όλοι οι δημότες. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να ζητάει ο Δήμος προσωπικό και, ενώ έχουμε τόση ανεργία στην περιοχή μας, να ενημερώνονται μόνο όσοι έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πληροφόρηση. Επίσης, ζητάμε να πραγματοποιηθεί μια κοινή ενημερωτική ημερίδα όλων των Τοπικών Συμβουλίων, με θέμα τις αρμοδιότητές τους.

5. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΦΛΩ.
Η ΑΝ.ΦΛΩ. οφείλει να «διαδραματίζει, μαζί με όλους τους φορείς και τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής, ενεργό ρόλο στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, λειτουργώντας ως φορέας κινητοποίησης και συντονισμού του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού. Σκοπός της Αναπτυξιακής Φλώρινας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ιστοσελίδα της, είναι να συμβάλει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Νομού, στην τουριστική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, στη διαχείριση, συντήρηση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών πόρων, στη μεγιστοποίηση της παραγωγής αγαθών, υπηρεσιών και των πολλαπλών ωφελειών που προέρχονται από αυτά, στην ανάδειξη και προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής, στην υποστήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, στη βελτιστοποίηση της παραγωγής σε όλα τα επίπεδα επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στις διακρατικές, περιφερειακές και διατοπικές συνεργασίες». Επίσης, αναφέρεται ευκρινώς ότι «αντικείμενο της εταιρείας είναι η εκπόνηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, η διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η τεχνική στήριξη των Ο.Τ.Α. και η στήριξη τοπικής επιχειρηματικότητας».
Πώς προδιαγράφεται η μελλοντική πορεία της και η στελέχωσή της; Ποιοι θα συναπαρτίσουν το Διοικητικό Συμβούλιο και ποιες θα είναι οι προοπτικές της; Μέχρι πότε θα εξακολουθεί να ισχύει το παρόν διοικητικό καθεστώς, εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκπροσωπούν πλέον τους θεσμούς λόγω των οποίων είχαν επιλεγεί;

6. ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ – ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.
Το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων αφενός είναι θέμα πολιτισμού και ζωωοφιλίας και αφετέρου σχετίζεται με την ασφάλεια των πολιτών και την υγιεινή των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων. Πρόσφατα είδαν τη δημοσιότητα ρεπορτάζ που καταγράφουν την άθλια κατάσταση του χώρου του «κυνοκομείου». Πώς σχεδιάζει η Δημοτική αρχή να διαχειριστεί το θέμα των αδέσποτων ζώων και τι παρεμβάσεις θα κάνει για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης;

7. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζητούμε ενημερώσετε για τις εξελίξεις σχετικά με το τρένο. Πού βρίσκεται το θέμα και πώς προδιαγράφονται οι επόμενες κινήσεις μας;

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Ελάσσονος Μειοψηφίας του Δήμου Φλώρινας εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στον συνάδελφο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τραϊανό Ρασάικο για τον αδόκητο χαμό του πατέρα του, Ηλία Ρασάικου, πολιτευτή του Λα.Ο.Σ. και ενεργού πολίτη, που συμμετείχε στα κοινά με πάθος και που η τοπική κοινωνία της Φλώρινας τίμησε την πρόωρη απώλειά του με μια πρωτοφανή πάνδημη ακολουθία.

 

 

Η Επικεφαλής της Ελάσσονος Μειοψηφίας του Δήμου Φλώρινας
Όλγα Μούσιου-Μυλωνά
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γιώργος Σαχινίδης, Τραϊανός Πετκάνης, Γιώργος Σταύρου
 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 01 Μάρτιος 2011 11:45
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Γενικά Επερωτήσεις - Τοποθετήσεις 28/02/11
Διαφήμιση

Στατιστικά

Μέλη : 2
Περιεχόμενο : 166
Σύνδεσμοι : 6
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 510367