Όλγα Μούσιου-Μυλωνά

Προσωπική ιστοσελίδα

Facebook Twitter RSS Feed 
Το μισό του Ουρανού, το μισό της πολιτικής ζωής PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Ολγα Μουσιου   
Τρίτη, 17 Αύγουστος 2010 12:28

«Το μισό του Ουρανού,

το μισό της πολιτικής ζωής:

Η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά»

 


Όλγα Μούσιου-Μυλωνά
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 
Ειδική Επιστήμονας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  

 

 

Σε κάθε ευνομούμενη χώρα του κόσμου, σε κάθε ανοιχτή, σύγχρονη, δημοκρατική Κοινωνία Πολιτών, με δικαιώματα, με ελευθερίες, με ισότητα ευκαιριών, σε κάθε Κοινωνία που επαγγέλλεται και κατοχυρώνει τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά, η θέση της Γυναίκας και ο ρόλος της αποτελούν το πιο ασφαλές μέτρο Ισονομίας και Ισοπολιτείας, το πιο αδιαμφισβήτητο κριτήριο πολιτισμού και προόδου.
Η ισότητα των δύο φύλων και η εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών υπηρετείται ως εθνικός στόχος στην Ελλάδα με την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού επιδιώκεται η ισότητα ανδρών και γυναικών στην οικονομική, την επαγγελματική, την πολιτική και την κοινωνική ζωή, καθώς και η ίση συμμετοχή και εκπροσώπηση των δύο φύλων στον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό τομέα.
Όμως, παρά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να υπάρχει η αντίληψη ότι οικογένεια και πολιτική σταδιοδρομία, δηλαδή ιδιωτική και δημόσια σφαίρα λειτουργίας, είναι διαχωρισμένες και ταυτισμένες η πρώτη με τις γυναίκες και η δεύτερη με τους άντρες.
Η διχοτόμηση δημόσιων και ιδιωτικών δραστηριοτήτων και η παραδοσιακή αντιστοίχησή τους με τους ρόλους των αντρών και των γυναικών αντανακλά το διαχωρισμό μεταξύ παραγωγικής και οικογενειακής λειτουργίας. Παρόλο που σήμερα οι γυναίκες εισδύουν δυναμικά στην παραγωγή, η θέση τους βρίσκεται στη βάση των παραγωγικών διαδικασιών και παραμένει στις περισσότερες περιπτώσεις μακριά από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, την πολιτική, την παραγωγή τεχνολογικής και επιστημονικής έρευνας, πεδία που με φυσικό τρόπο συνεχίζουμε να τα θεωρούμε ανδρικά.
Παράλληλα, μέσα στην οικογένεια ο κατά φύλο καταμερισμός της εργασίας παραμένει παραδοσιακός, με πολύ μικρή συμμετοχή του άντρα στις οικογενειακές εργασίες, και οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων αναπαράγονται μέσα από την πρωτογενή οικογενειακή κοινωνικοποίηση και εμπεδώνουν στη συμπεριφορά των παιδιών με ισχυρές κοινωνικές διαδικασίες τη διάκριση μεταξύ των δύο φύλων.
Αποτέλεσμα αυτών των κοινωνικών διεργασιών είναι η απουσία και η υποεκπροσώπηση των γυναικών στις αξιόλογες θέσεις, στα κέντρα λήψης αποφάσεων και τα επαγγέλματα αιχμής, που αποτελεί απώλεια για την κοινωνία στο σύνολό της, εφόσον εμποδίζει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα και οι ανάγκες του συνόλου του πληθυσμού, ενώ μια ισόρροπη συμμετοχή αντρών και γυναικών στην πολιτική θα μπορούσε  να συμβάλει στη διαμόρφωση διαφορετικών αντιλήψεων και συμπεριφορών, που να στοχεύουν σε έναν κόσμο δικαιότερο, πλέον ισορροπημένο για όλους μας.
Η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά και ιδιαίτερα στην πολιτική ζωή του τόπου είναι εξαιρετικά σημαντική. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, επίσης, είναι ένας προνομιακός χώρος οικονομικής, οικολογικής, κοινωνικής και πολιτιστικής παρέμβασης. Είναι ένα σχολείο πολιτικοποίησης και προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες ενεργοποίησης στις γυναίκες να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους και την υπευθυνότητά τους σε κάθε ρόλο που αναλαμβάνουν.
Η αμεσότητα της επαφής με τον πολίτη, αλλά και ο χώρος που οι γυναίκες βιώνουν καθημερινά, λόγω των πολλαπλών τους ρόλων, γονιμοποιεί τις ιδέες για τη διοίκηση του Δήμου, της Κοινότητας, της Νομαρχίας και μας χαρίζει μια εναλλακτική πρόταση διαχείρισης της καθημερινότητας και των μεγάλων έργων.
Οι γυναίκες μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης και να αποτελέσουν τη ζωογόνο εκείνη δύναμη που θα ανατρέψει κατεστημένες ισορροπίες συναλλακτικής πελατειακής σχέσης, καθώς και τα ριζωμένα στερεότυπα των τοπικών κοινωνιών που αναστέλλουν τελικά την πρόοδο της Αυτοδιοίκησης.
Επίσης, οι γυναίκες ως σύνολο ιστορικά δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δικαιοσύνη, το διάλογο, την ειρήνη, την ηθική διάσταση της πολιτικής ζωής και την διαμόρφωση προτεραιοτήτων. Είναι ευαισθητοποιημένες πάνω στην αξία της συναίνεσης, διαθέτουν ευχέρεια στην επίτευξη συμφωνιών λόγω υψηλότερου αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ενδιαφέρονται περισσότερο για τις επερχόμενες γενιές.
Η γυναικεία συμμετοχή στην πολιτική ζωή μπορεί να συμβάλει, ώστε να επαναπροσδιοριστούν πολιτικές προτεραιότητες, να τεθούν νέα θέματα στην πολιτική ατζέντα και να δοθούν νέες προοπτικές σε βασικά πολιτικά θέματα. Οι γυναίκες, δηλαδή, δεν παύουν να αποτελούν μια δύναμη ανανέωσης και αλλαγής της πολιτικής και της κοινωνίας.
Εκτιμάται ότι, αν η πολιτική ζωή υιοθετούσε τις αξίες των γυναικών, θα υπήρχε μεγαλύτερη κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ λαών και εθνών, δικαιότερη κατανομή των πόρων του πλανήτη και θα εξέλιπαν οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις λόγω θρησκευτικού φανατισμού ή ακραίου εθνικισμού. Επιπλέον, θα υπήρχε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα που συνδέονται με την ποιότητα της ζωής, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική πολιτική και η πρόνοια, η ιατρική περίθαλψη, η παιδεία και η καταπολέμηση της χρήσης των ναρκωτικών και του εμπορίου λευκής σαρκός, κ.ά.
Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η συμπόρευση των φύλων μέσα στην κοινωνία με ελευθερία, ισοτιμία, συνεργασία και αλληλοσεβασμό, η δημιουργική συλλειτουργία αντρών και γυναικών στην ιδιωτική και δημόσια ζωή με πνεύμα αλληλοπεριχώρησης και αλληλεγγύης, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Το μέλλον ξεκίνησε, είναι μπροστά μας και το μέλλον είναι γένους ουδετέρου. Δεν είναι ούτε αρσενικό, ούτε θηλυκό, είναι όλων μας. Για αυτό η συλλογικότητα και η συμμετοχή χωρίς διακρίσεις πρέπει να είναι η επιδίωξη κάθε δημοκρατικής τοπικής κοινωνίας. Και μόνον όταν οι γυναίκες και οι άντρες προσδιορίζουν μαζί τις αξίες που πρέπει να διέπουν την πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή, η Δημοκρατία αποκτά αληθινό περιεχόμενο. Μόνο τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε έναν καλύτερο κόσμο, μόνον έτσι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο.

 

 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Ισότητα των φύλων Το μισό του Ουρανού, το μισό της πολιτικής ζωής
Διαφήμιση

Στατιστικά

Μέλη : 2
Περιεχόμενο : 166
Σύνδεσμοι : 6
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 510482